Mina ambitioner

 Fånga ljuset och ögonblicket 

Jag har i hela mitt liv varit intresserad av bilder och bildkompositioner. Fotografering har blivit det lämpliga sättet för mig att uttrycka mig med. Efter det att jag blev pensionär 2016 har jag kunnat ägna mer och mer tid åt mitt stora fotointresse.